بررسی نسبت فتوحات و مشروعیت خلفای راشدین در فصلنامه «تاریخ و تمدن اسلامی»

بررسی نسبت فتوحات و مشروعیت خلفای راشدین در فصلنامه «تاریخ و تمدن اسلامی»

گروه اندیشه ـ بیست و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «تاریخ و تمدن اسلامی» شامل هفت مقاله منتشر شد.
بررسی روان‌شناسی دروغگویی در فصلنامه «اخلاق»

بررسی روان‌شناسی دروغگویی در فصلنامه «اخلاق»

گروه اندیشه ـ سی و چهارمین شماره فصلنامه علمی ترویجی «اخلاق» شامل 6 مقاله منتشر شد.
انتشار سومین شماره «تمدن اسلامی و دین‌پژوهی»

انتشار سومین شماره «تمدن اسلامی و دین‌پژوهی»

گروه اندیشه ــ سومین شماره نشریه «تمدن اسلامی و دین‌پژوهی» به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین‌پژوهی پیامبر اعظم(ص)، مدیرمسئولی سیدجمال‌الدین میرمحمدی و سردبیری مرتضی شیرودی منتشر شد.
پژوهش‌‌های تفسیر تطبیقی در ایستگاه 10

پژوهش‌‌های تفسیر تطبیقی در ایستگاه 10

گروه اندیشه ــ دهمین شماره از نشریه پژوهش‌‌های تفسیر تطبیقی، به صاحب امتیازی دانشگاه قم، مدیرمسئولی غلامحسین اعرابی و سردبیری علی‌‌احمد ناصح منتشر شد.
فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات کلامی» در ایستگاه 25

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات کلامی» در ایستگاه 25

گروه اندیشه ــ بیست و پنجمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات کلامی»، به صاحب‌امتیازی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه، مدیر مسئولی هادی صادقی و سردبیری حجت‌الاسلام رضا برنجکار به زیور طبع آرسته شد.
بررسی قیامت در آثار عرفانی امام خمینی(ره) «پژوهشنامه متین»

بررسی قیامت در آثار عرفانی امام خمینی(ره) «پژوهشنامه متین»

گروه اندیشه ـ هشتاد و دومین شماره «پژوهشنامه متین» شامل 7 مقاله از جمله بررسی قیامت در آثار عرفانی امام خمینی(ره) منتشر شد.
بررسی رابطه فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی در فصلنامه «روش‌شناسی علوم انسانی»

بررسی رابطه فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی در فصلنامه «روش‌شناسی علوم انسانی»

گروه اندیشه ـ نود و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «روش‌شناسی علوم انسانی» شامل 5 مقاله منتشر شد.
سومین شماره دوفصلنامه «پژوهش‌های نوین در آموزه‌های قرآن و سنت» منتشر شد

سومین شماره دوفصلنامه «پژوهش‌های نوین در آموزه‌های قرآن و سنت» منتشر شد

گروه اندیشه ــ سومین شماره از دوفصلنامه تخصصی «پژوهش‌های نوین در آموزه‌های قرآن و سنت» به صاحب‌امتیازی علی غضنفری و سردبیری احمد عابدی منتشر شد.
بررسی زوایای تصویب «قانون ضد فرقه» در فصلنامه «روشنا»

بررسی زوایای تصویب «قانون ضد فرقه» در فصلنامه «روشنا»

گروه اندیشه ـ هشتاد و دومین شماره فصلنامه تخصصی فرق و ادیان «روشنا» با محوریت نقد و بررسی زوایای تصویب «قانون ضد فرقه» منتشر شد.
واکاوی خاستگاه مدیریت بر اساس نظریه علامه طباطبایی‌(ره) در «اندیشه مدیریت راهبردی»

واکاوی خاستگاه مدیریت بر اساس نظریه علامه طباطبایی‌(ره) در «اندیشه مدیریت راهبردی»

گروه اندیشه ـ بیست و پنجمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «اندیشه مدیریت راهبردی» شامل 12 مقاله از جمله مقاله «کنکاشی در خاستگاه دانش مدیریت بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی‌(ره)» منتشر شد.
1