گزارش و مستند
صوت | وقف قبیح
۱۴۰۱/۱۰/۲۶   - ۱۰:۰۸
فیلم | عاقبتِ طمع
۱۴۰۱/۱۰/۲۴   - ۱۰:۲۰
صوت | چگونگی ادای «وقف حسن»
۱۴۰۱/۱۰/۲۴   - ۰۸:۱۸