زندگی عشایری

زندگی عشایری

به کسانی که به جامعه عشایری تعلق دارند عشایر گفته می‌شود. جامعه عشایری شیوه زیستی متفاوت و جدای از شیوه زیست شهری و روستایی است. این جامعه عبارت است از جامعه انسانی نسبتاً خوداتکا و خودبسنده که ساخت اجتماعی قبیله‌ای دارد و عموماً زندگی خود را از دامداری اداره می‌کنند. با توجه به اینکه عشایر سومین جامعه بعد از جامعه ی شهری و روستایی در کشور محسوب می شوند پرداختن به وضع زندگی و حل مشکلات این قشر باید مورد توجه قرار بگیرد.
مرگ بندر

مرگ بندر

امروز اگر سری به بندر شرفخانه بزنید نه از آن هتل پنج ستاره خبری هست نه از قایق های گردشگری و مسافران کمپ های ساحلی، متاسفانه عدم توجه مسئولین ذیربط به وضعیت خشکسالی دریاچه ارومیه باعث مرگ زود هنگام این بندر و تبدیل شدن آن به یک شهر متروکه می باشد.
سی و شش سال آتش به اختیار

سی و شش سال آتش به اختیار

قبل انقلاب به سینما پارک معروف بود، کنار مسجد هدایت چهارراه استانبول خیابان شاه آباد (جمهوری) فعلی، سال 58 بود که از آقای نفیسی صاحب سینما خریداری شد،و از 1360 هم رسما مکانی شد برای پرورش بچه های انقلابی و الان سی و شش سال است حاج احمد علمایی هفتاد و سه ساله، پیشکسوت عرصه ورزش های رزمی،که از قبل انقلاب با تعطیل کردن تولیدی خود در همین خیابان، پایه کار انقلاب ماند و محیطی مذهبی و سالم را برای پرورش نوجوانان و جوانان و حتی بزرگسالان مهیا کرده است.